Európai Únió, Széchenyi 2020
Európai Únió, Széchenyi 2020

Általános szerződési feltételek

 

1.Szolgáltató adatai:

 • Cégnév: Termál-Medical Zrt.
 • Székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 7.2.em.
 • Cégjegyzékszám: 01-10-043889
 • Adószám: 12400139-2-41
 • Bankszámlaszám: 10102237-72474700-00000009
 • Szolgáltatás helye: 5435 Martfű, Martfű Termál SPA szálláshelyei
  - Termálhotel Martfű*** superior
  - Martfű Apartmanházak
  - Martfű Kemping Sátorhely
  - Martfű Kemping lakóautó- lakókocsi állóhelyek

 2.  Általános szabályok
2.1   Jelen „Általános Üzleti Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek, és azok szolgáltatásainak igénybevételét.
2.2. Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Üzleti Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal. essays services reviews.com
 
3.  Szerződő fél
3.1   A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
3.2   Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen - a feltételek teljesülése esetén - szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
3.3   Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

4.  Szerződéses jogviszony
4.1   A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére Szolgáltató írásos ajánlatot küld. Az ajánlat nem minősül szobafoglalásnak és az ajánlatadáskor rendelkezésre álló szabad kapacitás függvényében készül.
         Amennyiben az ajánlatra 48 órán belül nem érkezik válasz, úgy Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik, de az ajánlati kötöttség csak a rendelkezésre álló szabad szobakapacitás erejéig áll fenn. Amennyiben az ajánlatadástól számított 7 nap elteltével sem érkezik válasz, úgy a levelezés törlésre kerül.
Az ajánlat Vendég által kizárólag írásban történő elfogadását követően Szolgáltató írásban visszaigazolja a foglalást. A foglalás visszaigazolásával létre jön a szerződéses jogviszony kivéve, ha a foglalás véglegesítése a korábban megküldött ajánlat alapján foglaló megfizetéséhez kötött. Ebben az esetben Szolgáltató díjbekérőt küld a Vendég számára. A foglaló megadott határidőn belüli utalását és Szolgáltató bankszámláján történő megjelenését követően válik véglegessé a foglalás. Amennyiben a foglaló a megadott határidőn belül nem jelenik meg Szolgáltató számláján, úgy Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik, a foglalás törlésre kerül.
A szálláshelyek értékesítése a szabad kapacitások függvényében történik, a foglalásokat azok beérkezési sorrendjében igazolja vissza a Szolgáltató. A sorrendiségből adódóan előfordulhat, hogy az ajánlat Vendég által történt írásos elfogadás idejére a szabad kapacitás elkelt.
 
4.2   A fentiek alapján létrejött szerződés írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
4.3   A szálláshely szolgáltatási szerződés határozott időtartamra szól, tartalma kiterjed: a szolgáltatás tárgyára, helyére, időtartamára, árára, fizetési, lemondási, módosítási feltételekre.
4.4   Amennyiben a Vendég a meghatározott időtartam lejárata előtt véglegesen elhagyja a szálláshelyet, Szolgáltató jogosult a szerződésben meghatározott szolgáltatási díj 100%-os ellenértékére. A megüresedett szálláshelyet Szolgáltató szabadon értékesítheti.
4.5   A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges. Vendég által kezdeményezett tartózkodási idő hosszabbításhoz Szolgáltató hozzájárulása szükséges.
 
5. Lemondási feltételek
5.1. Egyes időszakokban (ünnepi időszak, karácsony, szilveszter, népszerű időszak) vagy 3 hónappal előre történő foglalás esetén Szolgáltató a foglalás véglegesítését foglaló megfizetéséhez kötheti. Amennyiben Szolgáltató ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a szálláshely-szolgáltatás kötbérmentes lemondására az érkezést megelőző 2. nap 10 óráig van lehetőség. Lemondás kizárólag írásban (e-mail, sms) fogadható el.
         Fenti határidő és az érkezés napján 18 óráig történő lemondás esetén a kötbér mértéke a megrendelt szolgáltatás értékének 20%-a vagy az ajánlatban megjelölt, vendég által megrendelésével elfogadott, ettől eltérő mértékű foglaló összege.
         Az érkezés napján 18 óra után történő lemondás illetve meg nem érkezés esetén Szolgáltató a megrendelt szolgáltatás egy napra eső összegére kötbérként jogosult.
Amennyiben Szolgáltató a szállás-szolgáltatások igénybevételéhez előlegfizetést, hitelkártya garanciát vagy más, Szerződésben foglalt módot nem kötött ki, Szolgáltató jogosult a kötbér utólagos követelésére.
Amennyiben Szolgáltató a szállás-szolgáltatások igénybevételéhez előlegfizetést, hitelkártya garanciát vagy más, Szerződésben foglalt módot kötött ki, Szolgáltató jogosult a kötbér mértékének megfelelő összeg megtartására illetve a különbözet követelésére.
5.2.  Ha Szerződő fél lemondását írásban nem jelzi vagy a visszaigazolt foglalásban szereplő napon nem érkezik meg, Szolgáltató a szállást az érkezési napot követő nap 10 óráig fenntartja. Ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik, a szálláshely a kötbér felszámítása mellett szabadon értékesíthető
5.3.  Lemondási határidők csoportos és egyéni foglalások esetén:
A megrendelt szolgáltatások ingyenes lemondása a foglalás garantálttá válását (foglaló megfizetését) követő 72 órán belül lehetséges csoportos foglalás esetén, egyéni foglalás esetén a foglalást követő 7 napon belül lehetséges. A lemondási díj (kötbér) az alábbi összegben és feltételek szerint kerül felszámításra:
érkezés előtti 30.-ik napig                                  lefoglalt szolgáltatás, de max. 3 napra eső dj 10 %-a
érkezés előtt 29-15 nappal                                lefoglalt szolgáltatás, de max. 3 napra eső dj 30 %-a
érkezés előtt 14- 3 nappal                                 lefoglalt szolgáltatás, de max. 3 napra eső dj 80 %-a
érkezés előtt 3 napon belül                               lefoglalt szolgáltatás, de max. 3 napra eső dj 100 %-
 
6. Árak
6.1.  A Martfű Termál SPA szálláshellyel összefüggő aktuális szolgáltatási árai a szálláshelyeken (szállodai szoba, apartmanok) valamint a szálloda recepcióján kerülnek kifüggesztésre. Egyéb szolgáltatások árai az adott részlegeken (étterem, büfé, fürdőpénztár) állnak rendelkezésre. Az aktuális árlista, kedvezmények, akciós akciók, egyéb ajánlatok a www.martfuspa.hu oldalon is elérhetők.
A szolgáltatási árak NEM MEGBONTHATÓAK!!

6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja. Foglalást követően az ár nem módosítható. Kivételt képez bármely hatósági rendeletben megszabott kötelező változás (pl. ÁFA, IFA)
6.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató feltünteti a jogszabályi előírásokban meghatározott mértékű adókat (ÁFA, IFA), illetve az árak érvényességének kezdetét.
6.4.  A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása esetén, rendezvények foglalása esetén, illetve több mint 5 szoba (csoportos) foglalása esetén a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket, illetve felárat állapíthat meg.
 
 7. Fizetés módja, garancia
7.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szálláshelyről történő távozást megelőzően tart igényt. Kizárólag egyedi, írásbeli megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.
7.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására
a) kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül
b) kérheti foglaló megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére
7.3. A Szerződő fél számláját az alábbi valutákban egyenlítheti ki: HUF, EUR
A számla a magyarországi adószabályoknak megfelelően forintban kerül kiállításra. A szolgáltatások ára Euróban, a számla kiállításának napján, a Szolgáltató által rögzített napi árfolyamon kerülhet átszámításra. Lehetséges fizetési módok:
 • Készpénz
 • előzetes banki átutalás (Visa, EC/MC )
 • SZÉP kártya
 • Martfű Termál SPA utalvány
7.4. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet terheli.
7.5. Előzetes, visszaigazolt foglalással nem rendelkező vendégektől Szolgáltató az igénybe venni kívánt szolgáltatás ellenértékének kifizetését bejelentkezéskor kéri.
7.6. Helyszíni fizetés esetén (készpénz, bankkártya, stb.) esetén Szolgáltató a számlát annak kiállításakor adja át. Előreutalás esetén előlegbekérő, majd az összeg beérkezését követően átutalásos számla kerül kiállításra. Átutalás esetén a felek közötti megállapodás alapján kerül az átutalásos számla átadásra.
7.7.  Tartózkodási idő hosszabbítás esetén Szolgáltató kérheti az alapszerződés szerinti díj valamint a mát teljesült szolgáltatások megfizetését.
7.8   Egy hetet meghaladó tartózkodás esetén Szolgáltató kérheti a heti fizetési ütemezést. Tartós szállásfoglalás esetén külön megállapodás lehetséges.
7.9   Az apartman szálláshelyen Szolgáltató kaució fizetését kéri, mely összegét a mindenkori árjegyzék tartalmazza. A kaució fel nem használt része távozáskor visszafizetésre kerül.
 
8.     A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
8.1.  A Vendég a szállodai szobát a szálloda által megjelölt időpontban foglalhatja el az érkezés napján 14 órától (Check in) illetve elhagyni az utazás napján 10 óráig (Check out).
8.2. Az aktuális árjegyzék szerint – szabad helyek függvényében – lehetőség van korábbi érkezésre illetve elutazásra. Az árjegyzék szerinti különdíj felszámításra kerül. Reggel 7 óra előtti érkezés vagy 18 óra utáni elutazás esetén egy teljes éjszak kerül felszámításra.
 
8.3.  A szálláshely szolgáltatás igénybe vétele kizárólag fényképes igazolvány felmutatása illetve annak okmányolvasón keresztül történő beolvasását követően lehetséges. Amennyiben az igazolvány nem áll rendelkezésre vagy Szerződő megtagadja, úgy Szolgáltató a szálláshely biztosítását a vonatkozó rendelet értelmében megtagadni köteles. A 14 év alattiak esetében a szülői nyilatkozat elegendő. Bejelentkezéskor a bejelentőlap aláírása szükséges.
8.4   Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele esetén a Vendég köteles tájékoztatni a Szolgáltatót esetleges egészségügyi állapotáról, Szolgáltató köteles felhívni a figyelmet az esetleges egészségügyi kockázatokról.
 
9. Háziállatok
9.1. A Szolgáltató szálláshelyeire háziállat általában bevihető, a szállodai szobában a Vendég felügyeletével tartható. A közös helyiségeket a szobák megközelítésére használhatják, egyéb helységek (étterem, uszoda stb.) azonban a háziállattal nem látogathatók.
9.2. A Vendég teljes körűen felelős a háziállat által okozott károkért.
9.3. Vakvezető kutyák megengedettek. 
9.4. Szálláshelyeinken a háziállatokért külön díj kerül felszámításra.
9.5. A háziállatok szálláshelyeinken való tartásáról házirendünk ide vonatkozó pontjai rendelkeznek.
9.6  Amennyiben a szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a háziállat mérete, vagy viselkedése zavarja az üzemeltetést, jogosult a háziállat fogadását megtagadni.
 
10.      A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
10.1. Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt
b) a Vendég a szálláshely biztonsági előírásait, házirendjét nem tartja be, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít
c) a Vendég fertőző betegségben szenved, vagy nem tartja be a járványhelyzetben a jogszabályok, vagy a Szolgáltató által bevezetett védelmi intézkedéseket
d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig
e) a vendég nem tartja be a szálloda biztonsági szabályzatát - pl.: tiltott helyen dohányzik és azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba
Szolgáltató fentiekkel összefüggő jogainak érvényesítéséhez hatóság segítségét kérheti.
10.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis maior” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.
 
11.   Elhelyezési garancia
11.1. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, akkor köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.
11.2. A Szolgáltató köteles:
a) a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra - vagy az akadályoztatás megszűntéig - egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani
b) Amennyiben Szerződő (Vendég) elfogadja, úgy Szolgáltató alacsonyabb kategóriájú saját szálláshelyét biztosítani az eredeti foglalásban meghatározott díjból történő, Szerződő (vendég) által elfogadott összegű jóváírás mellett.
c)   A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.
b) Szolgáltató térítésmentesen telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére
d) ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez
11.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet. A vendég a Szolgáltató által felajánlott másik szállodát nem köteles elfogadni és a foglalástól minden további jogkövetkezmény nélkül elállhat.
11.4. A Szolgáltató szálláshelyeit a kereslethez igazodóan, rugalmasan üzemelteti. A Szolgáltató szálláshelyein üzemszünetet rendelhet el, fenntartja a jogot, hogy szálláshelyeit újranyissa.
11.5.   A szálláshelyek illetve egyéb szolgáltatási egységek működése, nyitva tartás a mindenkori hatósági intézkedésekhez igazodik, ide értve a JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEKET. A szolgáltatás feltétele, hogy a hatályos kormányzati intézkedések a szállodai szolgáltatás nyújtását lehetővé teszik.
 
12.   A vendég betegsége, halála
12.1.   Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.
12.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.
12.3. Amennyiben a vendég részére a hatóság házi karantént rendel el, úgy köteles a Szolgáltató részére a foglalás esetleges meghosszabbításával kapcsolatos szolgáltatási díjat megfizetni.
 
13.   A Szerződő fél jogai
13.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szálláshely, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
13.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
13.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.
 
14.  A Szerződő fél kötelezettségei
14.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
14.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.
14.3. A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szálloda vendéglátó egységeibe.
 
15.   A Szerződő fél kártérítési felelőssége
A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.
 
16.  A Szolgáltató jogai
Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt. Szolgáltatási áraink nem megbonthatóak.
Nem fizetés minden esetben hatósági intézkedést illetve hatósági feljelentést von maga után.
 
17.  A Szolgáltató kötelezettsége
a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás sztenderdek szerint teljesíteni
b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni
 
18.   A Szolgáltató kártérítési felelőssége
18.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.
18.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
18.3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges. A szolgáltató kártérítési felelőssége csak akkor áll fenn, ha azt a kár bekövetkezését követően a szükséges adatokkal azonnal jelenti a szolgáltató recepcióján.
18.4. A Szolgáltató azért a kárért vállal felelősséget, mely részére felróható okból keletkezett. Harmadik fél által okozott kár esetén Szolgáltatót közvetett felelősség terheli. A felelősség köre a szállóvendég vagyontárgyainak elvesztésére, elpusztulására vagy megsérülésére terjed ki, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit vagyontárgyainak átvételére jogosultnak tarthatott. Szolgáltató mentesül a kártírstési kötelezettség alól, ha a kár a Szerződő (Vendég) félnek felróható okból keletkezett.
18.5.   Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

19.  Hátrahagyott tárgyak
 A vendég által szobában hagyott tárgyakat szálláshely maximum 3 hónapig őrzi meg. Utánküldésre kizárólag a vendég írásbeli kérése (pontos postázási cím megjelöléssel) és a költségek előre megtérítése esetén van lehetőség. Romlandó, fertőző, vagy veszélyes tárgyak azonnal elszállításra, szükség szerint megsemmisítésre kerülnek. A hátrahagyott tárgyakról szálláshely nem küld értesítést a vendég részére.

20.  Titoktartás
A Szolgáltató az Adatkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint jár el.
 
21.  Vis maior
Olyan ok, vagy körülmény esetén (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, járvány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis maior), bármely fél mentesül a Szerződésből eredő kötelességének teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.
 
22.  A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.